Rodinný dom 9, Liptovský Mikuláš

Solárný systém slúžiaci na ohrev TUV a podporu vykurovania v prechodnom období. Sústava pozostáva s kombinácie vákuových trubicových kolektorov s celkovým počtom 60 ks jednotlivé kolektory sú zapojené systémom Tichelmann na zníženie tlakovej straty a zabezpečenie rovnomerného  prietoku cez jednotlivé zberače kolektora.  Teplo je odovzdávané do akumulačnej nádoby Austria Email PS 800 vybavenej trubkovým výmenníkom, odtiaľ je teplo distribuované do podlahovej vykurovacej sústavy cez 3 - cestný zmiešavací ventil ovládaný ekvitermickým regulátorom. Na ohrev TUV sa využíva zásobníkový kombinovaný ohrievač s trubkovým výmenníkom ktorý je ohrievaný teplom získaným solárným kolektorom. Na vykurovanie a ohrev TUV za nepriaznivých solárných podmienok sa využíva kotol na pevné palivo ktorý odovzdáva teplo do akumulačnej nádoby. Na vykurovanie je tiež možné využiť elektrické ohrevné teleso s výkonom 9 kW namontované v  akumulačnej nádobe.  Solárny ohrev, vykurovanie, ohrev TUV je riadený ekvitermickým regulátorom Siemens Albatros RVS.

###CMW1######CONTENTMENU######CMW2###