Rodinný dom 35, Liptovský Mikuláš - okolie

Tč Fujitsu High Power 11 vzduch voda splitovej konštrukcie určené pre vykurovanie a ohrev TUV rodinného domu v rekonštrukcii. Teplo je dodávané do podlahovej vykurovacej sústavy. Ohrev TUV je riešený v zásobníku  s objemom 300 L ktorý je vybavený veľkoplošným výmenníkom. Reguláciu zabezpečuje zabudovaný ekvitermický regulátor Siemens Albatros.

###CMW1######CONTENTMENU######CMW2###