BIOMASA

Atmos je tradičný český výrobca kotlov na biomasu a pevné palivo. Ťažiskom výrobného programu sú drevosplyňujúce kotly ktoré je možné dodatočne vybaviť aj horákom na pelety.

Viac na: www.atmos.cz

Rodinný dom 7

Liptovský Mikuláš - okolie