Rodinný dom 3, Liptovský Mikuláš - okolie

Pre vykurovanie novostavby nízkoenergetického domu slúži krbová pec Edilkamin s teplovodným výmenníkom. Teplo z pece je dodávané do multifunkčnej akumulačnej nádoby Schuco FW 750, odtiaľ je odoberané do podlahovej nízkoteplotnej vykurovacej sústavy. Multifunkčná nádrž umožňuje ohrev TUV prietokovým spôsobom, v budúcnosti je k nej možné pripojiť solárny kolektor, lebo je vybavená solárnym výmenníkom. V prípade potreby je možné vykurovaciu sústavu prevádzkovať elektrickou špirálou v zásobníku. Vykurovacia sústava je riadená ekvitermickým regulátorom.

###CMW1######CONTENTMENU######CMW2###