Rodinný dom 4, Liptovský Mikuláš - okolie

Novostavba rodinného domu je vykurovaná splyňovacím kotlom Atmos na pevné palivo. Teplo získané spaľovaním je odovzdávané do multifunkčnej akumulačnej nádoby s objemom 1000 L, odtiaľ je odoberané do vykurovacej sústavy rozdelenej na nízkoteplotnú podlahovú a radiátorovú sústavu. Vykurovacia sústava je prevádzkovaná ekvitermicky. Multifunkčná akumulačná nádrž umožňuje prietokový ohrev TUV. V prípade potreby je možné teplo do vykurovacej sústavy dodávať tiež elektrickou špirálou. V budúcnosti je možné ku akumulačnej nádobe pripojiť solárny kolektor, lebo je vybavená solárnym výmenníkom.

###CMW1######CONTENTMENU######CMW2###