Rodinný dom 5, Liptovský Mikuláš okolie

Novostavba rodinného domu (drevenica) s ubytovacími kapacitami je vykurovaná dvojicou krbových pecí Edilkamin s teplovodným výmenníkom. Teplo z krbov je nezávisle odovzdávané prostredníctvom pavúkového hydraulického anuloidu a trubkového výmenníka  do akumulačnej nádoby s objemom 1500 L. Podlahová nízkoteplotná vykurovacia sústava je rozdelená do štyroch zón s možnosťou nezávislej regulácie teploty. Teplo do vykurovacej sústavy je dodávané z akumulačnej nádoby. V prípade potreby je možné teplo vyrobiť dvoma elektrickými vložkami ktoré sú spínané  aicky ako kaskáda. Ohrev TUV je riešený zásobníkovým ohrievačom s objemom 500 L, teplo do zásobníka TUV je dodávané krbom .

Celá vykurovacia sústava je prevádzkovaná ekvitermicky, riadenie sústavy, ohrevu TUV je zabezpečené regulátorom Siemens RVS Albatros.

###CMW1######CONTENTMENU######CMW2###