Rodinný dom 7, Liptovský Mikuláš - okolie

Kotoleň s 2 ks aku nádob s celkovým objemom 2 x 1000 L na vykurovanie objektu rodinného domu. Akumulačné nádoby sú ohrievané elektro vložkami s celkovým výkonom 24 kW. Teplo do objektu je odovzdávané cez zmiešavaciu stanicu s riadením ekvitermickým regulátorom

###CMW1######CONTENTMENU######CMW2###