Rodinný dom 8, Liptovský Hrádok - okolie

Kotoleň na vykurovanie dvoch samostatne stojacích objektov rodinných domov. Centrálna kotoleň pozostáva s kotla na drevo Atmos DC 32 ktorý dodáva teplo do akumulačnej nádrže Schuco s objemom 2000 L. Teplo je odeberané do dvoch samostatných vykurovacích okruhov,  každý zvlášť pre jednotlivý objekt. Teplo je dodávané do podlahovej vykurovacej sústavy vo väčšom objekte, menší okruh je vykurovaný prostredníctvom teplovodného vykurovacieho potrubia pre tento účel.  Na podporu vykurovania je použitý aj okruh s fancoilami. Celý systém je riadený ekvitermickým regulátorom Siemens Albatros.

###CMW1######CONTENTMENU######CMW2###