Rodinný dom 12, LM okolie

Solárny systém použitý v tomto objekte je určený na prípravu TUV a podporu vykurovania. Systém pozostáv z 5 ks plochých solárnych panelov akumulačnej nádoby s objemom 1000 L,  a solárneho zásobníka na ohrev TUV s objemom   300 L. Teplo z kolektorov je dodávané do solárneho zásobníka na ohrev TUV, po nahriatí zásobníka je odovzdávané cez doskový výmenník do akumulačnej nádoby. Teplo z aku nádoby je distribuované do nízkoteplotného podlahového vykurovania cez zmiešavaciu stanicu. V prípade potreby je možné ohrev aku nádoby zabezpečiť elektrickou vložkou s výkonom 7,5 kW. Zásobník TUV je vybavený aj veľkoplošným výmenníkom ku ktorému je možné v budúcnosti pripojiť aj tepelné čerpadlo prípadne kotol na pelety. Celý systém je riadený ekvitermickým regulátorom Siemens s príslušenstvom.

###CMW1######CONTENTMENU######CMW2###