Rodinný dom 14 LM, Vozarik

Solárny systém určený na ohrev TUV a podporu vykurovania. Systém pozostáva z akumulačnej nádoby s objemom 800 L so trubkovým výmenníkom.  Akumulačná nádoba je pripojená k sústave  trubicového vákuového kolektoru prostredníctvom trubkového výmenníka. Príprava TUV je riešená solárnym ohrevom zásobníka s prietokovým ohrevom TUV. Vykurovanie a ohrev TUV počas nepriaznivých podmienok je zabezpečený pôvodným kotlom na pevné palivo ktorý je pripojený ku aku nádobe.

###CMW1######CONTENTMENU######CMW2###