Penzión 1, Liptovský Mikuláš

Ako zdroj tepla pre vykurovanie novostavby penziónu bolo zvolené tepelné čerpadlo Alpha-Innotec LW 260 M-I. Tepelné čerpadlo má menovitý výkon 26 kW (A2/W35), konštrukčne je typu vzduch-voda, určené je pre montáž do interiéru. Prívod a odvod vzduchu je riešený cez vzduchotechniku a mriežky na fasáde. Vykurovacia sústava je podlahová nízkoteplotná, sústava je  rozdelená na samostatné zóny pre jednotlivé apartmány, dané riešenie umožňuje umožňujú nezávislú reguláciu teploty v závislosti od obsadenia objektu. Každá zóna má nezávisly prívod s vlastným obežným čerpadlom a zmiešavacím ventilom. Ohrev TUV je riešený prietokovým spôsobom výmenníkovou stanicou a akumulačným zásobníkom s objemom 1500 L, zásobník je ohrievaný tepelným čerpadlom. Pri danom riešení nedochádza k znehodnocovaniu TUV stárnutím počas nízkeho obsadenia penziónu.

###CMW1######CONTENTMENU######CMW2###