Rodinný dom 1, Liptovský Mikuláš

Rekonštrukcia zdroja tepla – kotolne  pre vykurovanie objektu rodinného domu. Pri rekonštrukcii bolo namontované tepelné čerpadlo Alpha – Innotec WWC 130 HX, typ voda – voda. Tepelným čerpadlom bol nahradený elektrokotol a kotol na pevné palivo. Vykurovacia sústava pozostáva s pôvodných radiátorov, v niektorých miestnostiach boli radiátory vymenené za radiátory s  väčšou teplovýmennou plochou. Ohrev TUV je riešený zásobníkovým ohrievačom s objemov 300 L s veľkoplošným trubkovým výmenníkom. Z dôvodu obmedzenej veľkosti v technickej miestnosti bola akumulačná nádrž umiestnená na pomocnej konštrukcii nad zásobníkom TUV.

###CMW1######CONTENTMENU######CMW2###