Rodinný dom 10, Liptovský Mikuláš - okolie

Rodinný dom typu bungalow s vypočítanou tepelnou stratou 8,5 kW, kde na vykurovanie a ohrev TUV slúži kompaktné  tepelné čerpadlo vzduch – voda pre montáž do exteriéru Alpha – Innotec LW 80A s výkonom 8,1 kW. Teplo vyrobené  tč je odovzdávané do multifunkčnej akumulačnej nádoby Schuco FW 500, k spodnej časti akumulačnej nádoby je pripojená teplovodná podlahovávykurovacia sústava. Horná časť multifunkčnej aku nádoby slúži na prietokový ohrev TUV.  Celý systém je riadený ekvitermickým regulátorom Alpha-Innotec LUX 2, ktorý umožňuje správu systému  cez Web.

###CMW1######CONTENTMENU######CMW2###