Rodinný dom 11 Liptovský Mikuláš - okolie

Tepelné čerpadlo vzduch – voda výrobcu Stiebel Eltron WWK 300 je určené pre vnútornú montáž, slúži výlučne na ohrev TUV. Súčasťou tepelného čerpadla je zásobník TUV s objemom 300 L.  Ako zdroj tepla slúži odpadové teplo produkované pri prevádzke plynovej kotolne. Pri prevádzke sa pracuje len s interiérovým vzduchom v suteréne, teda miestno montáže musí mať dostatočnú plochu, aby nedošlo k podchladeniu miesta montáže.  Daná aplikácia ohrevu TUV je alternatíva k solárnemu ohrevu vody, kedy je napríklad nemožné namontovať solárny kolektor z dôvodu nevyhovujúcej orientácie strechy.

Zariadenie sa vyznačuje mimoriadne úspornou prevázkou, denná spotreba elektrickej energie  je cca 3 - 5 kWh na ohrev TUV.

###CMW1######CONTENTMENU######CMW2###