Rodinný dom 13, Liptovský Mikuláš - okolie

Zdroj tepla  s tepelným čerpadlom voda-voda Alpha-Innotec WWC 100 HX s výkonom 10,1 kW. Tepelné čerpadlo je určené na vykurovanie objektu rodinného domu a prípravu TUV. Ako zdroj energie slúži spodná voda.  Odpadová voda z tepelného čerpadla je v prípade potreby zachytávaná zbernou nádobou a použitá v domácnosti. Tepelné čerpadlo dodáva teplo do podlahovej vykurovacej sústavy a zabezpečuje ohrev TUV v zásobníku s objemom 300 L.

###CMW1######CONTENTMENU######CMW2###