Rodinný dom 14, Liptovský Mikuláš - okolie

Tepelné čerpadlo vzduch voda Fujitsu High Power 14 s menovitým výkonom 14 kW. Zariadenie je určené na vykurovania a prípravu TUV v novostavbe rodinného domu.  Tč je splitovej konštrukcie, v prípade potreby vie zariadenie pracovať s variabilným výkonom a sa vyznačuje sa tiež konštantným výkonom až do teploty -15C bez podpory elektrickej vložky. Vyrobené teple je  odovzdávané do podlahovej vykurovacej sústavy. Príprava TUV je realizovaná zásobníkom s objemom 300 L ku ktorému je tiež možné v budúcnosti pripojiť aj solárny kolektor (výmenník pre tč a solar).

###CMW1######CONTENTMENU######CMW2###