Rodinný dom 15, Liptovský Mikuláš - okolie

Tepelné čerpadlo určené na vykurovanie novostavby rodinného domu a ohrev TUV. Použité je tepelné čerpadlo výrobcu Alpha-Innotec SWC 70 H, konštrukcie zem-voda s menovitým výkonom 6,9 kW. Ako zdroj energie slúži plošný zemný kolektor rozdelený na samostatné okruhy. Teplo vyrobené tepelným čerpadlom je distribuované do podlahovej vykurovacej sústavy. Ohrev TUV je realizovaný zásobníkovým ohrievačom s objemom 300 L. Na zvýšenie komfortu je v objekte použitý aj vetrací rekuperačný systém.

###CMW1######CONTENTMENU######CMW2###