Rodinný dom 19, Liptovský Mikuláš - okolie

Objekt rodinného domu je vykurovaný kombináciou tepelného čerpadla  vzduch voda a solárnymi kolektormi. Tepelné čerpadlo kompaktnej konštrukcie je umiestnené v exteriéry, prepojenie je riešené teplovodnými potrubím ktoré dodáva teplo do vykurovacej sústavy cez multifunkčnú akumulačnú nádrž s  s objemom 550 L, aku nádrž  je vybavená  vloženým zásobníkom na ohrev TUV a solárnym výmenníkom. V prípade priaznivých podmienok solárny kolektor (5ks) ohrieva mulfunkčný zásobník, čím je zabezpečený ohrev TUV, prebytok tepla získaného kolektorov sa využíva na podporu vykurovania v podlahovej vykurovacej sústave a nízkoteplotných radiátoroch. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok keď sú solárne zisky nedostatočné, prípadne v prípade mrazov je bivalentný dohrev vykurovacej sústavy a ohrevu TUV zabezpečený pôvodným elektrokotlom. Celý vykurovací systém je riadený ekvitermickým regulátorom Siemens Albatros.

###CMW1######CONTENTMENU######CMW2###