Rodinný dom 27, Liptovský Hrádok

Tepelné čerpadlo Fujitsu High Power 11 určené pre vykurovanie rodinného domu a ohrev TUV.  Pri inštalácie tč sa jednalo o rekonštrukcie zdroja tepla, tč nahradilo pôvodný elektrokotol a kotol na pevné palivo.  Teplo je dodávané do pôvodnej radiátorovej vykurovacej sústavy ktorá sa vyvážila a odkalila.                                 Ohrev TUV je riešený zásobníkom s objemom 300 L s dvoma veľkoplošnými výmenníkmi. V budúcnosti sa uvažuje aj s doplnkovým solárnym ohrevom TUV.

###CMW1######CONTENTMENU######CMW2###