Rodinný dom 3, Liptovský Mikuláš - okolie

Rekonštrukcia zdroja tepla pre vykurovanie viacgeneračného objektu staršieho rodinného domu, bola vyriešená kombináciou tepelného čerpadla vzduch – voda Wamak AW 16  a existujúceho kotla na pevné palivo so  solárnym kolektorom. Teplo je dodávané do existujúcej radiátorovej sústavy ktorá bola vyvážená a doplnená o ďalšie vykurovacie telesá. V prípade nízkych vonkajších teplôt sa využíva pôvodný drevosplyňovací kotol na pevné palivo ako bivalentný zdroj. Ohrev TUV je riešený pôvodným solárnym kolektorom a solárnym zásobníkom s objemom 300L, v prípade potreby je dohrev možný tepelným čerpadlom. Celá vykurovacia sústava, kotol na pevné palivo, solárny kolektor a tepelné čerpadlo je riadené  spoločným ekvitermickým regulátorom Siemens RVS Albatros. 

###CMW1######CONTENTMENU######CMW2###