Rodinný dom 37, Liptovský Hrádok

Tepelné čerpadlo Vaillant VWS 81 typ zem-voda určené na vykurovanie staršieho objektu rodinného domu a ohrev TUV. Ako zdroj tepla slúži spodná voda, ktorá je čerpaná zo sacej studne,  a po schladení v oddeľovacom výmenníku je odovzdávaná do vsakovacej studne. Oddeľovací doskový výmenník slúži na ochranu tepelného čerpadla pred usadeninami a nečistotami, oddeľovací okruh je naplnený ekologickou nemrznúcou zmesou. 

Podlahová    nízkoteplotná vykurovacia   sústava    je pripojená k jednotke tč prostredníctvom akumulačnej nádoby s objemom 300 L.

Ohrev TUV je riešený v 300 L zásobníku s veľkoplošným výmenníkom.

###CMW1######CONTENTMENU######CMW2###