Rodinný dom 4, Liptovský Mikuláš - okolie

Rekonštrukcia kotolne v rodinnom dome, drevosplyňovací kotol na pevné palivo bol nahradený tepelným čerpadlom vzduch-voda Wamak AW 07. Vykurovacia sústava pozostáva z podlahovej nízkoteplotnej sústava ktorá pracuje ako miešaný okruh a radiátorovej sústavy ktorá pracuje ako nemiešaný okruh. Ohrev TUV je riešený zásobníkom z objemom 300 L. Z dôvodu malých rozmerov technickej miestnosti je akumulačná nádoba s objemom 200 L umiestnená nad zásobníkom TUV. Bivalentný dohrev je riešený elektrickou špirálou. Tepelné čerpadlo s vykurovacou sústavou s dvoma okruhmi  je riedené regulátorom Siemens RVS.

###CMW1######CONTENTMENU######CMW2###