Rodinný dom 6, Liptovský Mikuláš - okolie

Pri rekonštrukcii kotolne rodinného domu bol existujúci stacionárny kotol na kvapalný propán doplnený tepelným čerpadlom vzduch-voda Wamak AW 20. Vykurovacia sústava je radiátorová rozdelená na dve samostatné zóny. Ohrev TUV je riešený prietokovým spôsobom výmenníkovou stanicou. Teplo pre vykurovaciu sústavu  a ohrev TUV je akumulované v akumulačnej nádobe s objemom 1000 L. V prípade nízkych teplôt slúži ako bivalentný zdroj pôvodný kotol na kvapalný propán.

###CMW1######CONTENTMENU######CMW2###