Rodinný dom 8, Liptovský Mikuláš - okolie

Pri rekonštrukcii zdroja tepla bol pôvodný elektrokotol nahradený tepelným čerpadlom vzduch-voda Wamak AW 17. Vykurovacia sústava je podlahová nízkoteplotná. Ohrev TUV je riešený zásobníkovým ohrievačom s objemom 400 L s veľkoplošným výmenníkom. Celý systém je riadený ekvitermickým regulátorom Siemens RVS Albatros.

###CMW1######CONTENTMENU######CMW2###